tìm từ bất kỳ, như là bangarang:
 
1.
Total joy over someone else's happiness.
The frubble wells up inside when I watch the kids open their presents.
viết bởi savedme 21 Tháng một, 2009
 
2.
The total joy over another person's happiness.
I could see the frubble in his eyes, when his kids opened the presents at Christmas.
viết bởi savedme 28 Tháng mười, 2008