Top Definition
When you are fucked Up Beyond All Recognition
viết bởi Taconvino 02 Tháng bảy, 2003
The state of being Fucked up beyond all recognition.
So many repeats of the same definition for this word makes this definition Fubared.
viết bởi Moostang 08 Tháng chín, 2003
VERB. To fubar: to fuck up beyond all repair. To be fucked up beyond all repair, recognition or reward. REF FUBAR and F.U.B.A.R.
« Your laptop is fubared, dude. »
« While trying to repair it I ended up fubaring my motorcycle. »
viết bởi Fray Monkini 05 Tháng bảy, 2009
When you're fucked up beyond all REPAIR.
You are completely fubared, my friend.
viết bởi Kimmie 18 Tháng tám, 2003
fucked up beyond absolute recognition
Talking about last night's party where the cops showed up to check for drugs:
"yo, that party last night was totally fubared"
viết bởi az 18 Tháng mười, 2003
Fucked Up Beyond Any Redemption
God looked at the sinner and said...Son, I can't help you...you are FUBARED!

George Bush Senior said the same to POTUS.
viết bởi Vijay Marur 23 Tháng sáu, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×