tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The Gravity Hammer found in the popular xbox game "Halo 3".
Shit bro, that bitch got mack'd wit the fuck shit up stick
viết bởi LMHSblowsmacock 08 Tháng sáu, 2010