tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
This is the glenview house, fuck you i work here.
I'm the "Squirrel," fuck you I work here.
viết bởi G-House Squirrel 10 Tháng hai, 2006