tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
Its a stack of fuck shit on top of itself.
You take some fuck then some shit then some fuck then some shit then you got a Fuck shit stack. -Reggie Watts
viết bởi AlphaTJH 31 Tháng tám, 2010