tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A person of disgusting sexual nature
viết bởi Anonymous 05 Tháng mười, 2003
 
2.
(adj.)to be incredibly horribly nasty
-well shes um..fuck nasty

-mayne dat beech is fucknasty
viết bởi sucka 16 Tháng năm, 2004