tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A Word That Means To Say Fuck Too Much. It is a disease.
Dude you must have Fuckatabiculitus!!!
viết bởi Banana Waffleburner 08 Tháng tư, 2010