tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A penis.
"I fucked her wtih my fuckflesh
viết bởi Mr.Grammar 21 Tháng mười một, 2003