tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Opera is the only Person in the world who's truly a fucking big ass mother fucker. She's black and flat, so that's true fucking big ass mother fucker.
Opera is a fucking big ass mother fucker
viết bởi Vhjddgbn 07 Tháng mười một, 2011