tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A more interesting term for the common cliche, asshole.
TJ: My stock went up today
Savy: What a fucksink
viết bởi Savy Montanino 26 Tháng năm, 2005