Top Definition
n. A tight ass hole, rectum, anus or pooper.
1. Yeah I fucked her tight little fudge box.
2. I emptied my fudge box, so you can give me a good reaming.
3. I ripped her a new fudge box.

viết bởi Andy Port 01 Tháng mười một, 2006
1. (in humans) The two fleshy protuberances forming the lower and back part of the trunk.

2. Booty.
Do these pants make my fudge-box look big?

I fell and landed on my fudge-box.
viết bởi Doctor Sardonicus 18 Tháng tư, 2009
Equivelent to the asshole.
I wonder if she'll let me put it in her fudgebox.
viết bởi SamSnug 15 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×