tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A fuck buddy i.e sex friend.
Dude, don't go for her, she has 3 Fudge Buddy(ies). Totally loose.
viết bởi dtrine 20 Tháng sáu, 2010