tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The politer and funny way of say Fucking Shit
Fudge cake noodles ,I left my wallet in the store
viết bởi Bobasdqwertse 28 Tháng mười một, 2009

Words related to Fudge Cake Noodles

copulate couple mate pair sex