Slang term meaning "Fucker"
Come 'ere and shut the Faulk up, or the last thing goin' through yer 'ead'll be my boot ya Stoopid Fugger!
viết bởi THe Funk Trunk Blumpkin Explosion (REKANYZE!) 19 Tháng mười, 2002
the end result of me and my friends cursing at each other so many times that it sounds like this.
Magic: What the fuck is wrong with you?
Friend: What the fuck's wrong with you, bitch ho?!
Magic: you stupid fugger
Friend: Fugg you?!
Magic: why don't you fuggin shit yashelf in yo fuggin panz fuggin fugger
Friend: yea... fugg you!!!!!!
viết bởi MagicDonJuan 28 Tháng mười một, 2004
or Fuggered, if one is drunk or out of it. Cynthia and Kelly use it a lot
"Cynthia" Kelly, u look fuggered 2nite
viết bởi Kelly 18 Tháng ba, 2003
When a bitch is fake as fuck but not that fake so you dont wanna use a curse word so you use fugger bc its not too bad but not too good.
did you see that fugger
viết bởi Fuckingfugger09 09 Tháng bảy, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×