Top Definition
Fuglidiot: Fuh Glih Dee it, n. Used to describe fat ugly idiots, or fucking ugly idiots. The word comes from having stupid ugly friends, and way too much time on our hands.
Fuglidiots may come and go, but get us drunk and we're all the same.
viết bởi Kasandra & Erica 05 Tháng mười một, 2006
Fuglidiot: Fuh Glih Dee it, n. Used to describe fat ugly idiots, or fucking ugly idiots. The word comes from having stupid ugly friends, and way too much time on our hands.
Gosh Erica your such a fuglidiot.

Don't touch that you fuglidiot.

Fugidiots may come and go, but get us drunk and we're all the same.
viết bởi Kasandra and Erica 04 Tháng mười một, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×