tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Someone who gargles testicles in their mouth
Jace is the biggest fugnugler I have ever seen
viết bởi Flowsosweet 23 Tháng mười, 2011