Top Definition
- noun 1. badly confused or ridiculously muddled situation
- adjective 2. in disorder; out of control; chaotic - verb (used with object) 3. to throw into disorder; muddle
His shit is all Fukushima Daiichi, he drank way to much.

Her car got all Fukushima Daiichi'd in an accident.

I'm gonna Fukushima Daiichi your ass!
viết bởi resident_cat 21 Tháng ba, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×