Top Definition
A boy almost at adulthood who hasn't had sex. He is constantly sexually frustrated, causing his hand to shake violently over all objects even remotely penis shaped, for example drink glasses and chair legs.
OMG, that guy is such a fullcock!
viết bởi salrgs 19 Tháng tư, 2011
A boy who has sex but never ejaculates. he just stores it up for months on end.
Bobby tried it again last night.
Yeah, hes a real FullCock.
viết bởi Mar.C 15 Tháng sáu, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×