tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The funnest nightmare you'll ever have. EVER.
Wow, In my fun-mare, I got Funned to death.
viết bởi King Arth-durp 27 Tháng sáu, 2011