tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To smear something in peanut butter and present it to Al Gore
Man I hope I don't get fungloo'd this year
viết bởi Squiggler 18 Tháng sáu, 2011