tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A funky, sassy, hip female. Usually a badass sense of style and everything else.
Wow, i like your style, you're a funkstress.
viết bởi fdb7 10 Tháng ba, 2011