Top Definition
1) really good, really swell
2) new and original
3) a good smell
"that new song has funky fresh beat!"
viết bởi j-la 12 Tháng tám, 2003
A term used to discribe something that is cool, likeable or enjoyable that is also new.
"That shirt is funky fresh."
or "That beat is funky fresh."
viết bởi Amanda 18 Tháng ba, 2005
Cool; hot; in style;
This beat is automatic, supersonic, hypnotic, "funkyfresh".
Yo, those boots are funkyfresh.
viết bởi Hailey 24 Tháng ba, 2005
Fun stylish way to dress yourself in fashionable clothing
Ayy yoo Aleckz you lookin FUNKY FRESH today,like how you put that outfit together.
viết bởi Beezzy B 18 Tháng tám, 2010
In the state of having a wicked hangover
Damn, son; that party was awesome. I'm funky fresh this morning, though.
viết bởi Cor-dog 13 Tháng ba, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×