tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Something that is funner then fun.
Man isnt this game funn?
viết bởi comradehls 04 Tháng mười một, 2005