tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Fixing to ( Gonna ) be riding around like a gangsta.
Yo dawg, we funna be whippin' tonight??
viết bởi ChaseBruns 17 Tháng mười, 2011