Top Definition
A small, fuzzy, elfish creature known for her jolly nature and diet consisting of safeway select imitation coke and spicy Cheetos con lemon and sniffing people’s butt.
Dinasour #1: Look it’s a furai!
Lobster #2: No dude, its Chester cheetah stealing furai’s spicy cheetos con lemon.
viết bởi AG_EPGY 2007 15 Tháng tám, 2007
a sweet car made by mazda
"yo did you see that mazda furai?"
"that cars was knotched at 300 mph"
viết bởi FUZZCCF 07 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×