Top Definition
A small, fuzzy, elfish creature known for her jolly nature and diet consisting of safeway select imitation coke and spicy Cheetos con lemon and sniffing people’s butt.
Dinasour #1: Look it’s a furai!
Lobster #2: No dude, its Chester cheetah stealing furai’s spicy cheetos con lemon.
#furai #cheetos #lemon #safeway #spicy
viết bởi AG_EPGY 2007 15 Tháng tám, 2007
8 Words related to Furai
a sweet car made by mazda
"yo did you see that mazda furai?"
"that cars was knotched at 300 mph"
#mazda #furai #sweet #cars #proracer
viết bởi FUZZCCF 07 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×