tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The southern migration of pubic hair.
OMG! I cant go to the beach this afternoon, I've got the worst furry ankles.
viết bởi fancyg 31 Tháng ba, 2013