tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
Large troutlike lips on a person. Usually on femboys/Black people.
viết bởi Gentlesirs 21 Tháng tư, 2010