tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Teacher that strikes fear into his students heart.
Man, my teacher is such a Fussellator.
viết bởi Brains Omalley 10 Tháng mười một, 2003