Top Definition
To fondle/fool around with feline of any type.
Amber fustled with her grandma's cat.
viết bởi Ilinca Olariu 26 Tháng sáu, 2011
Noun; a tall thin asian kid.

-ish; Adjective; being like Fustle.
Let's hug Fustle!

Fustle smells fustlish...
viết bởi Funny Bunny 24 Tháng mười một, 2004
Future Universal Super Time Lost Empire
Wow can I only dream of a F.U.S.T.L.E
viết bởi Lolmeepmeep 21 Tháng năm, 2015

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×