tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Another word for "fucking retarded". ;]
"Holy jizum. Denise is so Futarded."
viết bởi Flying Cupcakes 07 Tháng bảy, 2009