tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The little things that make you happy. Opposite of Pet Peeve.
Sunshine on my shoulders is a fuzz joy of mine.
viết bởi Spinfly 14 Tháng mười một, 2013