Top Definition
Man that has a fuzzy head.
Similar to a "FRO" but not as big and a little flatter. Sometimes like a brillo pad.
Ed is a fuzzhead.
Look, that guy has a fuzzhead!
Thats fuzzhead Ed!
viết bởi bbj18 04 Tháng mười, 2006
A person with very poofy or curly wirey like hair. Similar to a small fro. May look like it has the texture of a brillo pad.
Bobbie "Look! Ed has a fuzzhead!"
Jen "Yea, everyone calls him, Ed the fuzzhead!"
Bobbie "Thats very clever, fuzzhead Ed!"
viết bởi bbj18 05 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×