tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Pronounced (FUH-zee-wig)
What you say to someone who coughs or hiccups. Similar to "God Bless You".
Person 1: *Cough!*

Person 2: Fuzziwig!
viết bởi Myagooshki 19 Tháng mười một, 2010