Top Definition
(n.) 1. Director, producer, actor, and creator of the short webisode series known as "Mitchell the Intergalactic Space Traveler."

2. The Patron Saint of Cookie Breaks

(v.) To try to break free of a confined space, especially in an erratic or frenzied manner.
Did you see Ryan trying to bust out of the van?!
Yeah he was being a total Fuzzle Bob!
viết bởi Cracker Mac 05 Tháng mười hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×