tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Any person who says annoying shit or performs annoying actions
Jeremy is a fuzzy bitch!
viết bởi R-Nizzle 09 Tháng mười hai, 2003