Short for GHB
He took a cap full of G at the club
viết bởi Joe 26 Tháng tám, 2003
Something a stupid white boy from suburbia says.
Sup,G, where my nigs be.
viết bởi Da shiznitz 05 Tháng ba, 2014
Meaning good, or okay
Yeah that'd be g!

Friend one: How are you?
Friend two: I'm g!
viết bởi truegal 23 Tháng chín, 2011
A massive player. i.e a guy with many girls.
That guy is such a G!

2 girls?! He's going for a G-some!
viết bởi M-Dog2 05 Tháng tư, 2010
Getting trick by a lie
making someone's head turn at something thats not there
making a false statement and making others believe it
look the bus is coming(when its not)(if person looks u are a able to say get G!!!)

martin is the G master
viết bởi captain fulano 29 Tháng tư, 2008
a derogatory term for someone who maintains a threads-to-thoughts ratio of 1.
shut the fuck up and stop being such a g!
viết bởi DavyC 15 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×