Top Definition
. platinum and clay grind into fine powder mixed into water put into a kiln to make a platinum writing utensil.
slang.look these countries platinum, that's G'sphere.
viết bởi fantillionaire 08 Tháng một, 2010
-G'sphere disclose intelligent Gs, knowledgeable Gs, understandable Gs, wise Gs, intuitional Gs, streetwise Gs, soulful Gs, mon'eyed Gs, and talkative Gs.
the genius, G'sphere!!!!!!
viết bởi Godzillionaire 23 Tháng tám, 2009
G'sphere full of the knowledge, wisdom, understanding, intelligence, and intuition of G.
-storehouses of G
you smart, you must be a G'sphere?
viết bởi Godzillionaire 09 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×