tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
kick up the arse or to require a kick up the arse

Origin - Mick Sugden
You all need g-ing up
viết bởi Knotty John 19 Tháng mười, 2004