Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
to 'go outrageously dumb at venues'.

pronounced- GO DAVE.
aye nigga, you see us G.O. D.A.V. last night?
viết bởi cathrinebby 26 Tháng một, 2008
0 2

Words related to G.O. D.A.V.:

dumb function giggin go dumb venues