Top Definition
GBU
Short for God Bless You.
Bob: I just crapped myself.
Billy: GBU.
viết bởi mr. al 07 Tháng chín, 2006
GBU
George Burns Unit: a Unit of Time comprising 100 years, named for the actor and Vaudeville comic George Burns, who attained 1 'GBU'. Additional or lesser time can be represented as a fraction of 1 GBU.
"It's been just over 1 GBU since the Titanic sank."
viết bởi AlexHCM 27 Tháng tư, 2013
G-Bu is an abbreviation for George W Bush, following J-Lo (Jennifer Lopez) taking on a similar nickname.
Dang, I can't believe G-Bu is about to throw down with Saddam.
viết bởi C-Rex 09 Tháng tám, 2006
The smallest ass to run for vice president. Supports boyfriends that have mustangs and are obsessed with computers. Will fund art schools nationwide. Can be found alongside President nomination E-CO.
G-Bu for vice president! Haytonn says: Vote for E-Co.
viết bởi Joober 23 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×