tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
grining ever so slightly
i spat on the teacher today
GESS
viết bởi palllllmerrrrr. 19 Tháng tư, 2009
 
2.
An abbreviation for Giggled Ever So Softly or Giggling Ever So Softly
That pic of Hippolas Cage made me GESS
viết bởi SnifflingDarK 04 Tháng mười, 2012