tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Get rod is a term that refers to "go fuck yourself"
Yo bro, I was chill but then this bro got wild it was unchill so I told him to GET ROD. It was chill
viết bởi The Pabs 27 Tháng chín, 2010