tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
when someone wants you to get laid, right NOW.
HEY JIMMY, JIMMY, (yeah..?) GET SOME :D (uhh, ok! :D)
viết bởi Devin the AMAZING 20 Tháng mười hai, 2009