tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
To go hard in the paint; Going all the way; Go Ham No Cheese.
Damn that Go Ham, No cheese! GHNC Bro.
viết bởi AT Mr. and Gabbie 27 Tháng hai, 2012