tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
GOT NO TIME BITCH!!!
Girl: heyy you wanna do something tonight?kinda feel like grabbing a bite to eat?
Guy: GNTB!!! Im busy playing COD geeze
viết bởi dudeWTFman 29 Tháng mười, 2011