tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
tO Suck dick, to give head
Chris is so crazy if he think i'm gone go low on him or any body else!!
viết bởi dallas chick 2004 09 Tháng ba, 2004