tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A person who can't speak English with good grammar.
My friend is GOD-POING.
viết bởi lookatme! 23 Tháng hai, 2003