tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Get Off My Fucking Pancakes
White dude: Holy shit ! GOMFP !
Black guy: No ! They're my pancakes now, beotch !
viết bởi TehPancakez_Mann 23 Tháng chín, 2008

Words related to GOMFP

black get off pancakes white