Top Definition
Acronym for the famous line "Get Out Of Here Stalker!" from the video game S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chernobyl. Can be used as a statement of dismissal or surprise.
Dismissal:-

Stalker A: Hey I'm just standing here, can't I come in?
Stalker B: GOOHS

Surprise:-
Stalker A: Did you hear the next S.T.A.L.K.E.R game is going to be a multiplatform release?
Stalker B: GOOHS!
viết bởi White Fire 31 Tháng mười, 2010
the sticky bit in the middle of the eye ball
1 whats that in your eye? eiwwww
2 it the gooh you twatface
viết bởi schmoof 30 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×