tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Having sexual intercourse.
Rashad is a New New man, He got some cutty last night -ATL-
viết bởi DA BIG DOGG 27 Tháng sáu, 2007

Words related to GOT SOME CUTTY

ass booty hit love sex